“Бизнес парк София”

Обект

Офисна сграда 7 и 9, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 35 768 м2

Обект

Многофункционална сграда 1, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 14 600 м2

Обект

Многофункционална сграда В11, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4” РЗП 13 700 м2

Обект

Многофункционална сграда 5, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 11 065 м2

Обект

Многофункционална сграда 14, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 8 315 м2

Местоположение

гр.София, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4

Възложител

„ЛИНДНЕР БАВАРИЯСТРОЙ” ЕАД