Обществени сгради

 • Многофункционална сграда В11, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4” РЗП 13 700 м2, 7 етажа – Възложител „ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • Многофункционална сграда 1, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 14 600 м2, 7 етажа – Възложител „ЛИНДНЕР БАВАРИЯСТРОЙ” ЕАД
 • Офисна сграда 7 и 9, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 35 768 м2, 7 и 8 етажа – Възложител „ЛИНДНЕР БАВАРИЯСТРОЙ” ЕАД
 • Търговски център с жилищна част в УПИ ХV-5289, кв.237, ЦГЧ – Перник, РЗП 1800 м2 – Възложител “ЩУРМ – Кючукови” ООД
 • Офис сграда на OSB, УПИ-VIII-727,814, кв.12 НПЗ ”Изток”, м.”Къро”, р-н „Младост”, гр. София, РЗП 7920 м2, 8 етажа – Възложител „С.З.И.” ООД
 • Сграда с обслужващо предназначение,трафопост и подземен гараж УПИ V, кв.1 м. ”Дианабад”, гр. София, РЗП 13487 м2, 10 етажа – Възложител „МНИ” ООД, гр. СОФИЯ
 • Многофункционална сграда 5, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 11 065 м2, 7 етажа – Възложител „ЛИНДНЕР БАВАРИЯСТРОЙ” ЕАД
 • Многофункционална сграда 14, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост – 4”, РЗП 8 315 м2, 5 етажа – Възложител „ЛИНДНЕР БАВАРИЯСТРОЙ” ЕАД
 • БИЗНЕС ЦЕНТЪР “ЛИТЕКС” – УПИ III, кв.2, м. “Дианабад”, РЗП 17320 м2, 22 етажа – Инвеститор “ЛИТЕКС КОМЕРС” АД
 • Сграда за спортни и развлекателни дейности УПИ I, кв. 35, кв.”Димова махала”, гр. Перник, РЗП 1328 м2 – Възложител “Божидар Кирилов 1” ООД
 • Основен ремонт на фасада и покрив на МБАЛ “Рахила Ангелова”, гр. Перник – Възложител МБАЛ “Рахила Ангелова”, гр. Перник
 • Търговски обекти – магазини 2,3,4,5,7, кв. „Изток”, гр. Перник, РЗП 760 м2 – инвестиционен проект на „ДИМЕЛ” ООД
 • Възстановяване на опожарения театър „Б. Дановски” в сградата на Двореца на културата, гр. Перник – конструктивно укрепване на съществуващата конструкция, цялостно ново оформление на зала и сцена, сценична механизация (вкл. въртяща сцена, ефектно осветление и електроакустика с Възложител Община Перник
 • Детски комплекс: общностен център и детска градина, УПИ XI, кв.193, гр. Перник, кв.”Тева”, РЗП 1653.10 м2 – Възложител Община Перник
 • Многофункционална сграда с офиси, магазини и фитнес център, УПИ І, кв. 244, гр. Перник, РЗП 2 830 м2, 7 етажа – инвестиционен проект на „ДИМЕЛ” ООД
 • Център за настаняване от семеен тип, УПИ II, кв.4, гр. Перник, кв. „Зарина махала”, ул. „Владислав Граматик”, РЗП 408.53 м2 – Възложител Община Перник
 • Защитено жилище и Неплътна прозирна ограда с плътна част, УПИ IV, кв.21, гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Луганск”, РЗП 279.8 м2 – Възложител Община Перник
 • Търговски комплекс – Мега Мол Люлин, гр. София, УПИ I-878,689; кв.14Б; м.”Бул. Пиротски”, РЗП 64 691 м2, 5 етажа /Н 5.5м/ – Възложител „Щрабаг” ЕАД
 • Къщи за гости – Комплекс „АЕЛЕА”, гр. Земен – Възложител „ОМД” ООД
 • Административна и търговско-складова сграда в УПИ II-1500, кв.72, бул.”Сливница”, ж.к. „Люлин”, гр. София, 5 етажа – Възложител„Макрис-ГПХ” ООД
 • Преустройство на съществуваща жилищно-търговска сграда, УПИ VI, кв.470, м. „Центъра”, пл. „Славейков”, гр. София – Възложител „Джи Пи Груп” ООД
 • Реконструкция и основен ремонт на централна сграда на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД и извършване на частични довършителни работи в централна сграда – Възложител Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров” ЕАД
 • Ремонт на спортна зала „Дружба”, в т.ч. зала по борба – гр. Перник, общ. Перник – Възложител Министерство на младежта и спорта
 • Сграда за обслужване на леки и товарни автомобили УПИ I, кв.126, кв. „Изток”, гр. Перник – Възложител „Автоком” ООД
 • Офиси, складове, автосервиз, шоурум и изгребна яма в УПИ I-1578, 1579, кв.6, м. Враждебна-юг, район Кремиковци, гр. София – Възложител „МД ИНЖИНЕРИНГ” ООД
 • Комплекс от шест многофамилни, деветнадесет еднофамилни сгради и прилежащата им площадкова инфраструктура в УПИ VII, кв.5, район Витоша, м. Малинова долина (Резиденшъл Парк София – етап 2) – Възложител „ЛИНДНЕР БЪЛГРИЯ” ООД