Промишлени сгради и съоръжения

 • Инсталация за разделяне на въздух – Възложител „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • Обекти на територията на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД – Възложител „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД:
  • Хидравлични станции PH1, PH2, PH3;
  • Реконструкция на листопрокатен цех: Фундаменти на манипу-латори и дебеломер; Фундамент на ножица за ламарина;
  • ЕСДЦ (Електро-стоманодобивен цех) – Аргонова инсталация и фундамент на рисивъра;
  • Разширение на нов прокатен цех;
  • Нов склад за резервни части;
  • Трансформаторна килия;
  • ЛПЦ – Подмяна на тръбопровод, възстановяване настилка и фундамент;
  • Промяна на предназначението на сграда „Шлакова вата” в Склад за временнo съхранение на радиоактивни отпадъци – ремонт на сграда и покрив.
 • Цех за изделия от неръждаема стомана в гр. Радомир – Възложител „ФРИЙКОМ БГ” ООД
 • Контролно–диагностичен пункт в кв. „Изток” – инвестиционен проект на „ДИМЕЛ” ООД
 • Реконструкция на производствено-административна сграда „Кристал” – инвестиционен проект на „ДИМЕЛ” ООД
 • ЖП разтоварище за пропан-бутан на “Бутан газ” ЕООД на територията на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД, гр.Перник – Възложител “Бутан газ” ЕООД
 • Бензиностанция “Лукойл”, Магистрала Е79 – Възложител “ЛУКОЙЛ – България”
 • Бензиностанция “Лукойл”, м. “Ладовица” – Възложител “ЛУКОЙЛ – България”
 • Бензиностанция “OMV”, кв. „Иван Пашов”, гр. Перник – Възложител “OMV– България”
 • Разширение на фабрика за месни полуфабрикати САМИ-М – Възложител „САМИ-М” ЕООД
 • Трошачно–сортировъчна инсталация – кариера „Студена” – Възложител “СК–13 Пътстрой” АД
 • Газостанция “Стемо” – Възложител “СТЕМО” ООД
 • Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пускане в експлоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура, гр. Трявна – Възложител ХИДРОСТРОЙ АД
 • Промяна на предназначението на сграда „Шлакова вата” в Склад за временно съхранение на радиоактивни отпадъци – Възложител „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
 • и други