За нас

Предмет на дейност

„ДИМЕЛ” ООД е строителна компания, основана през 1998 год., доказала се през годините с високото качество на изпълняваните от нея услуги. Богатият и опит включва строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради и комуникациите към тях, изграждане на обекти за битови и обществени услуги. Специализирана е в комплексното изпълнение на всички строително-монтажни дейности, както и управление на целия строителен процес, обхващаш пълния цикъл на строителство – изкопни работи, груб строеж и довършителни работи. Има реализирани обекти на територията на цялата страна.

Услуги обхващащи пълния цикъл на строителство

Екип от специалисти в ръководната, техническата и отчетната дейност

Качествено изпълнени обекти в цялата страна

Съвременни строителни материали и технологии

Защо „ДИМЕЛ” ООД

Дружеството разполага със собствен цех за арматурна заготовка, както и с необходимата строителна техника за извършване на разнообразна по вид строителна дейност. В модерен и добре оборудван офис на дружеството работят оптимален брой специалисти в ръководната, техническата и отчетната дейност. Строителството се извършва от добре подбрани и висококвалифицирани специалисти.

Работата в екип е ключът за постигане на набелязаните цели и утвърждаване на фирмата на строителния пазар.

В изгражданите обекти влагаме съвременни строителни материали и технологии, като предпоставка за високо качество и съкръщаване сроковете на строителство. Дружеството разполага с богата складова наличност от кофражни системи.

Сертификати и удостоверения

„ДИМЕЛ” ООД е член на Българска Строителна Камара от 16.10.2003 год. и на КРИБ Перник.

Дружеството е вписано в Централен професионален регистър на строителя и притежава удостоверения от I до V група строежи.

„ДИМЕЛ” е сертифицирано по: Система по за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015.

Дружеството е изпълнило и изпълнява множество строителни обекти с високо качество, спазвайки нормативните изисквания на действащата законова уредба.

В бизнес политиката на „ДИМЕЛ” ООД е залегнал принципа за гъвкавост в развитието, на който се дължи и разнообразната дейност на дружеството – изпълнение на строителни обекти чрез възлагане, реализиране на собствени обекти, производство на арматурна заготовка и др.

Структура

Референции

Атанел

Фирма “ДИМЕЛ” ООД след спечелен конкурс за изпълнение на груб строеж изпълни обект „Жилищна сграда със смесено предназначение” в договорния срок и с много добро качество, съобразно спецификата и технологичните изисквания на обекта.

Линднер

С доказаните си качества фирма ДИМЕЛ ООД, може да бъде надежден партньор за съвместна работа в областта на стоителството и на нея може да се разчита при изпълнението на големи и сложни технически проекти.

Пощенска банка

Фирмата е дългогодишен лоялен клиент на БПБ АД. ДИМЕЛ ООД  е позната на банката като коректен партньор и е наш уважаван клиент. Съвместно с банката консултира и продава жилища по сключен договор за посредничество от началото на 2007г…

BGI Project

С професионалното изпълнение на изгражданите обекти, фирма „Димел”ООД доказа, че е фирма, гарантираща спазване на договорените срокове, с договорираното качество на изпълнение и коректност в отношенията с Инвеститорите.