Общи условия за ползване

„ДИМЕЛ” ООД е положил всички усилия да осигури надеждността на информацията, публикувана в този уеб-сайт, както и да подбере внимателно източниците на информация при формирането й. Независимо от това „ДИМЕЛ” ООД не поема гаранция и не декларира изрично за верността, пълнотата или безпроблемния достъп до информацията, предоставена на този уеб-сайт. „ДИМЕЛ” ООД изрично заявява, че не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта.

Публикуваната информация има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна. „ДИМЕЛ” ООД си запазва правото да промени, премести или заличи уеб-сайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени текущото съдържание като го допълни или промени изцяло.

„ДИМЕЛ” ООД не носи отговорност за информацията, документите и услугите, който се съдържат в уеб- сайтове към които настоящия сайт препраща „ДИМЕЛ” ООД не е проверявала и анализирала информацията в тях и не гарантира или носи отговорност за тяхната пълнота, точност и достъпност.

„ДИМЕЛ” ООД декларира, че полага всички възможни усилия за запазване неприкосновеността на личните данни, събирани от нея чрез този уеб-сайт. Въпреки това потребителите трябва да помнят, че данните, разкрити на този уеб сайт или изпратени по e-mail, могат да станат достояние на трети лица.

„ДИМЕЛ” ООД декларира, че събира и използва получените данни основно с цел опознаване специфичните нужди на клиентите и отговаряне на техните очаквания за изчерпателност и професионализъм.

„ДИМЕЛ” ООД не носи никаква отговорност за евентуални директни, индиректни или последващи вреди и загуби, появили се при използването на горепосочените приложения или на техни връзки към други уеб сайтове. „ДИМЕЛ” ООД не е ангажиран и с възможни вмешателства в интернет компютърната ви система от страна на неоторизирани лица. В този смисъл ви напомняме за риска от вируси и от целенасочени атаки на хакери.

Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на „ДИМЕЛ” ООД за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на компанията.