Груб строеж

ДИМЕЛ има дългогодишни традиции в изпълнението на грубия строеж на сгради. Постигнатото високо качество и прецизност, както и кратките срокове на изпълнение се дължат на екип от висококвалифицирани специалисти и използването на съвременни технологии в строителството. Фирмата разполага с различни видове съвременни кофражни системи и пълно технологично оборудване.