Проучване и Проектиране

“ДИМЕЛ”ООД предлага пълен инженеринг в областта на строителството:

-Предварителни проучвания

– Планиране на строителството

– Проектиране

– Възлагане на строителството

– Строителство

– Приключване и въвеждане в експлоатация