Високоетажна жилищна сграда с подземен гараж

Обект

Високоетажна жилищна сграда с подземен гараж

Местоположение

УПИ II-12, кв.181, м.”Западно направление” р-н “Възраждане” – СО„

Възложител

“МИРАТ ГРУП” ООД