ГАРАЖИ ЗА ЛЕКИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, С. ЧЕЛОПЕЧ

Местоположение

с. Челопеч

Гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска“ – етап 1 и етап 2