Жилищна сграда ул. Отец Паисий

Обект

Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи

Местоположение

VII-1563, УПИ XIV- 12,13,14, кв.156, м.”Зона Б-3″, р-н “Възраждане”-СО, гр. София

Възложител

„МИРАТ ГРУП” ООД

Сградата се състои от сутерен, партер, 6 жилищни етажа, 1 терасовиден етаж и подпокривен етаж, обслужвани от едно комуникационно ядро със стълбищна клетка. Сградата е съоръжена с пътнически асансьор, обслужващ всички нива. Сградата е с размери 29,60 м/ 17,25 м, конструктивна височина на етажите: сутерен – 3,75 м; партер – 2,66 м.;  жилищните и терасовидния етаж – 2,88 м; подпокривен – 2,86 м.

Сутеренът влючва осемнадесет единични гаража, един двоен гараж и едно подземно паркомясто, обслужвани от маневрена улица и права рампа, изцяло покрита в обема на сградата. Обособени са допълнително по 3 складови помещения към 3 от гаражите. В североизточния край на подземното ниво и частично под рампата на сградата е разположено и техническото помещение на сградата.

Партерният етаж съдържа входна част, главно ел. табло, общо помещение за портиер или охрана, шест единични гаража и пет двойни гаража, като съответно към част от гаражите допълнително са обособени по едно складово помещение в задната им част. Обособен е проход към вътрешната част на имота, както и вход от ул. Отец Паисий към рампата, водеща в подземното ниво на сградата. В западната част на имота е разположено и допълващото едноетажно застрояване, което включва шест единични гаража и един двоен гараж.

На шестте, терасовидния и подпокривен етаж са изградени апартаменти, както и едно складово помещение.

Общо апартаментите в сградата са 37 броя с осигурени необходимия брой паркоместа.

Конструкцията е стоманобетонна скелетно-безгредова с шайби в надлъжна и напречна посока. Основата е фундаментна плоча.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ /партерен етаж + допълв. застр./  740 м²
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ / над кота нула/ 4760 м²
ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ / вкл. сутерен/ 5730 м²