МОЛ ПЕРНИК

МОЛ ПЕРНИК

Местоположение

УПИ №VI,КВ.160 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕРНИК,

Възложител

“ЕЛ ГРУП С” ЕООД

ПРЕДСТАВЕНИЯТ ОБЕКТ  Е  ЗА   ТЪРГОВСКИ И ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩ  ЦЕНТЪР ТИП “МОЛ”, КОЙТО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕШЕХОДНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО, ОБЕДИНЯВАЩО ТЪРГОВСКИ, КУЛТУРНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ЕДИННА ПРОСТРАНСТВЕНО- ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА.

 

С ПРОЕКТА СЕ ДОРАЗВИВА И РАЗШИРЯВА КОМПЛЕКС “ЕЛЕНА”- ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩЕСТВЕНА   СТРУКТУРА  НА ГРАД ПЕРНИК, КОЯТО Е  НАСИТЕНА С ТЪРГОВКО- ОБЩЕСТВЕНИ,ОФИСНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ,ХОТЕЛСКИ И  КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ. 

РАЗШИРЕНИЕТО СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ НИВА КЪМ СРЕДНИЯ КОРПУС НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА,КАТО Е  НАСОЧЕНО КЪМ ОБОГАТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА  ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ОТ НОВИ  ТЪРГОВСКИ  ПАСАЖИ,  ОБЕДИНЕНИ  ОТ     АТРИУМНО ПРОСТРАНСТВО , В КОЕТО СЕ РАЗПОЛАГА  ЕСКАЛАТОРНА ГРУПА.

ПРИ ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СГРАДАТА Е СПАЗЕНО ОСНОВНОТО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ТАКЪВ ТИП СГРАДИ – РАЗПОЛАГАНЕ В ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА  ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МАЛКИ  И  ПО-ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОКОЛО ОСНОВНИ ПРИТЕГАТЕЛНИ “ФОКУСИ” ЗА ПЕШЕХОДНИЯ ПОТОК.

НА КОТА – 3.00      И  КОТА   0.00  СЕ РАЗПОЛАГА   МАГАЗИН ЗА БЯЛА ТЕХНИКА, А НА  ТРЕТОТО ТЪРГОВСКО НИВО  СЕ  НАМИРАТ  КИНОКОМПЛЕКС С ТРИ КИНОСАЛОНА С ОБЩО    238 МЕСТА И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ.

 

Така СЕ СЪЗДАВА  ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА, ОБЕЗПЕЧАВАЩА РЕНТАБИЛНОСТ КАКТО НА ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС, ТАКА И НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ.

 

ОБЩ УРБАНИСТИЧЕН И ГРАДОУСТРОЙСТВЕН КОНТЕКСТ

 

СГРАДАТА Е  РАЗПОЛОЖЕНА  В  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ №VI,КВ.160 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕРНИК, НАМИРАЩ СЕ НА  ОСНОВНИЯ  ИЗТОЧЕН ПОДХОД   КЪМ ЦЕНТЪРА НА  ГРАДА ОТ гр.СОФИЯ  ПО ул”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

ТЪРГОВСКИЯТ КОМПЛЕКС СЪС СВОЯ ХАРАКТЕРЕН АРХИТЕКТУРЕН СИЛУЕТ  ПО КАТЕГОРИЧЕН  НАЧИН  ОФОРМЯ  ИЗТОЧНИЯ  ПОДХОД  ОТ ГР. СОФИЯ КЪМ ЦЕНТЪРА НА ГРАД ПЕРНИК.

ОСНОВНИЯТ ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП Е ОТ ОФОРМЕН ВЕЧЕ ПЛОЩАД ,  ПО ФРОНТА НА

ул”СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,  КЪДЕТО  СЕ НАМИРА  СПИРКА НА  МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ,КАКТО И ОСНОВНИЯТ  ПАРКИНГ НА КОМПЛЕКСА.

ПЛОЩАДЪТ Е ОФОРМЕН НА НИВА  ЧРЕЗ ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРАСИ И ВОДНА ПЛОЩ, ПОРАДИ ХАРАКТЕРНАТА ДЕНИВЕЛАЦИЯ НА ТЕРЕНА. ПРОСТРАНСТВОТО Е  ОБЕЗПЕЧЕНО С  ПЕШЕХОДНА  РАМПА И МЕСТА ЗА ПОЧИВКА.

 

 ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО, ОФОРМЯЩО  ВХОДА НА СГРАДАТА, ПРЕМИНАВА В  ИНТЕРИОРА НА СГРАДАТА КАТО  СЛЕДВА    АТРИУМНОТО  ПРОСТРАНСТВО С  ГАЛЕРИИТЕ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ,

АТРИУМЪТ И ГАЛЕРИИТЕ ОСЪЩЕСВЯВАТ  ХАРМОНИЧЕН ПРЕХОД  ОТ   ВЪНШНОТО УРБАНИЗИРАНО ПРОСТРАНСТВО И СЪЗДАВАТ  НЕИЗМЕННО  ЕДИНСТВО МЕЖДУ СГРАДА И ГРАД.

 

АВТОМОБИЛНИЯТ ДОСТЪП Е РЕШЕН  ОТ  ул.”СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И ДВЕ ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ ОТ ЗАПАД И  ОТ СЕВЕР НА СГРАДАТА . ЗА КОМПЛЕКСА   Е  ОСИГУРЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ  С КАПАЦИТЕТ  200  МЕСТА. СТОПАНСКИТЯТ ПОДХОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ Е ОТ СЕВЕР ЧРЕЗ ТОВАРОРАЗТОВАРНА РАМПА И ТОВАРЕН  ДВУПРОХОДЕН АСАНСЬОР.

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА ОТРАЗЯВА  ОСНОВНАта ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ СИТУИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ТОЗИ ТИП, А ИМЕННО НЕГОВАТА ОРГАНИЧНА ОБВЪРЗАНОСТ С  ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНА УРБАНИСТИЧНА СРЕДА И  ПОЯВАТА МУ КАТО НЕЙНО ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.

 УЛИЦА ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ “ ПРЕДСТАВЛЯВА  ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОС С  ИЗРАЗЕНИ ТЪРГОВСИ ФУНКЦИИ, НАВЛИЗАЩА ОТ ИЗТОК  КЪМ ЦЕНТЪРА НА ГРАД ПЕРНИК, В НАЧАЛОТО НА КОЯТО  Е СИТУИРАН  НОВИЯТ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР.

ПО ОСТА СА ИЗГРАДЕНИ  ВЕЧЕ  МАГАЗИНИТЕ “БИЛА”,”ТЕХНОПОЛИС” ,

МЕБЕЛЕН МАГАЗИН ”ЯВОР”, КАУФЛАНД.

 

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

 

ОБЩАТА СТРУКТУРА НА  АНСАМБЪЛА  ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ Е ИЗГРАДЕНА ОТ  ДВЕ  ЕДИНАДЕСЕТ  ЕТАЖНИ СЪЩЕСТВУВАЩИ  ОФИСНИ   И ХОТЕЛСКА СГРАДИ  ,ЧЕТИРИ ЕТАЖНА  НАДЗЕМНА  И ПОЛУПОДЗЕМНА  ТЪРГОВСКО АТРАКТИВНА ЧАСТ  /ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА  КОМПЛЕКС  “ЕЛЕНА”  И ПРИСТРОЯВАНЕТО  И  ОТ СЕВЕР / ЧЕТИРИ ОФИСНИ НИВА  В СЪЩЕСТВУВАЩОТО СРЕДНО ТЯЛО И  НИСКО ТЯЛО ОТ ЗАПАД ,  В КОЕТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ  МАГАЗИНИ ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ.  

ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА  НА СГРАДАТА Е  ИЗГРАДЕНА  ОТ ГАЛЕРИИ ОКЛО АТРИУМ ПРЕЗ  ЧЕТИРИ НИВА. В СРЕДАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ГАЛЕРИИ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ОСНОВНИТЕ ВЕРТИКАЛНИ КОМУНИКАЦИИ, РЕШЕНИ С ЕСКАЛАТОРИ и ГРУПА    асансьори, които осигуряват  ДОСТЪПА  КЪМ ВЪТРЕШНОСТТА НА СГРАДАТА.

 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА  МОЛА СЕ ЗАПАЗВАТ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДВА АСАНСЬОРА ,ЕДИН ОТ КОИТО Е  ТОВАРЕН И ДВУПРОХОДЕН.

В ПОЛУПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ СЕ РАЗПОЛАГА ПЪРВОТО НИВО НА МАГАЗИН ЗА БЯЛА ТЕХНИКА,СКЛАДОВА И ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА,СВЪРЗАНА СЪС СТОПАНСКИЯ ВХОД ОТ СЕВЕР И ТОВАРНАТА РАМПА.НА ТОВА НИВО В ИЗТОЧНИНИЯ ВИСОК КОРПУС СЕ РАЗПОЛАГА ФОАЙЕТО НА ОФИСИТЕ,СВЪРЗАНО ЧРЕЗ ГРАДИНА НА НИВА  СЪС СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО.НА ТАЗИ КОТА СЕ РАЗПОЛАГАТ И ФИТНЕС И РЕСТОРАНТ.

 

НА ПЪРВОТО НАДЗЕЕМНО НИВО СЕ НАМИРА ОСНОВНИЯ ВХОД ОТ ЮГ НА МОЛА,ВТОРОТО НИВО НА МАГАЗИНА ЗА БЯЛА ТЕХНИКА,МАГАЗИН ЗА ДАМСКА МОДА,ДРОГЕРИИ,МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ,АПТЕКА,МАГАЗИНИ ЗА ПОДАРЪЦИ И АКСЕСОАРИ,АЛКОХОЛ И ДР.НА ТОВА НИВО Е И ВХОДЪТ  НА ЗАПАДНАТА ОФИСНА ВИКСОКА СГРАДА, КАКАТО И ВХОДОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, НАМИРАЩИ СЕ В НИСКОТО ЗАПАДНО ТЯЛО.

НА ПЪРВО НИВО НА ИЗТОЧНОТО ВИСОКО ТЯЛО Е ОФОРМЕНО  ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО С РЕЦЕПЦИЯ ,ЛОБИ БАР И РЕСТОРАНТ НА ТРИЗВЕЗДНИЯ  ХОТЕЛ „ЕЛИТ“, КАКТО И ПОДХОД КЪМ ИГРАЛНАТА ЗАЛА.

 

НА ВТОРОТО НАДЗЕМНО НИВО В ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР СЕ РАЗПОЛАГАТ МАГАЗИНИ ЗА БЕЛЬО,СПОРТНА МОДА И СТОКИ, СМЕСЕНА МОДА,МЪЖКА МОДА,ДАМСКА МОДА,КОЗМЕТИКА.

 

НА ТРЕТО НИВО СЕ РАЗПОЛАГА КИНОКОМПЛЕКС С ТРИ КИНОЗАЛИ,СЪОТВЕТНО ЗА 72 МЕСТА,100МЕСТА И  ВИП ЗАЛА 66 МЕСТА- ОБЩО 238 МЕСТА.

НА ТАЗИ КОТА СЕ РАЗПОЛАГА ЗОНАТА ЗА ХРАНЕНЕ С ВЪНШНА ПАНОРАМНА ТЕРАСА- ГРАДИНА НА ЮГ  И КАПАЦИТЕТ ОКОЛО ДВЕСТА МЕСТА,КАКТО И ДЕТСКИ КЪТ, ДЕТСКА МОДА И КНИЖАРНИЦА.

НА КОТА + 13.80 ОТ СЕВЕР СЕ РАЗПОЛАГАТ КИНОКАБИНИТЕ И ОФИСИТЕ НА КИНОКОМПЛЕКСА.

 

ОБЩАТА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ТЪРГОВСКИЯ КОМПЛЕКС Е 19 450 КВ.М.

 

АРХИТЕКТУРА

 

АРХИТЕКТУРАТА НА СГРАДАТА Е КОНТЕКСТУАЛНО ОБВЪРЗАНА С  ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА ГРАДА И ТЪРГОВСКИЯ АНСАМБЪЛ.

ТЯ Е  ОТРАЖЕНИЕ НА НЕЙНАТА ПРОСТРАНСТВЕНА  ФУНКЦИОНАЛНОСТ ,КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН  СЕ ПОСТИГА   УНИКАЛЕН И  ЗАПОМНЯЩ СЕ ОБРАЗ, КОЙТО ЩЕ ОФОРМИ ОСНОВНИЯТ ПОДХОД ОТ ИЗТОК КЪМ ЦЕНТЪРА НА ГРАД ПЕРНИК.