Ритейл Парк Перник Плаза, находящ се в гр. Перник

Адрес

грПерникулСини Вир

ДИМЕЛ ООД изпълнява строително монтажните работи по монолитните стоманобетонови конструктивни елементи на РИТЕЙЛ ПАРК ПЕРНИК ПЛАЗА – Търговски комплекс /три сгради за търговска дейност, автоцентър, ресторант за бързо хранене, паркинг и детска площадка/.