Сграда за производствена дейност в гр. Радомир 

„Сграда за производствена дейност от неръждаема и конструкционна стомана – РАЗШИРЕНИЕ” за произв. дейност в гр. Радомир

Местоположение

гр. Радомир, ж.к. „Гърлянци”, №43

Възложител

„3А СТИЙЛ” ООД