„СКЛАДОВА БАЗА”, гр. Перник

Проект

„СКЛАДОВА БАЗА”, УПИ II, No 55871.507.6753, кв. 600, м.”Сини вир”, гр. Перник

Възложител

“ТЕХНОКОМЕРС” ООД

ДИМЕЛ ООД има сключен договор за изграждането на „СКЛАДОВА БАЗА”, м.”Сини вир”, гр. Перник с възложител “ТЕХНОКОМЕРС” ООД и ще бъде започнат 2020г.