Автоком

Обект

Сграда за обслужване на леки и товарни автомобили – гр. Перник УПИ I- кв.126 АВТОКОМ ООД

Местоположение

Гр. Перник ул. Благой Гебрев №38

Главен изпълнител

„ДИМЕЛ“ООД

Груб строеж,изработка и монтаж на армировка , доставка и монтаж на стенни и покривни термопанели , довършителни работи , ВиК,Ел, и ОВК инсталации.