Автоцентър “РАДИАЛ”

Обект

Обект: Офис, складове, автосервиз, шоурум и изгребна яма

Местоположение

УПИ № I 1578,1579, кв. 6 местност “Враждебна юг”, район Кремиковци, гр. София

Възложител

„МД ИНЖИНЕРИНГ” ООД

Обектът се намира в гр. София на локалното платно на бул. „Ботевградско шосе”, между ул.”46-та” и ул.”47-ма” в УПИ № I 1578, 1579, кв. 6, местност “Враждебна юг”, район Кремиковци.

Сградата се състои от един полу-подземен (поради спецификата на релефа) и три изцяло надземни етажа. Цялата юго–източна част от нивото е полу–вкопана, като достъпътна посетители и автомобили, както и достъпът за зареждане се осъществяват през съответните входове, разположени по северозападния контур на приземното ниво. Първият етаж е разделен на пет основни зони – Автосервиз, Шоурум, Помещения за персонала, Складова част и Технически помещения. Вторият етаж условно е разделен на две нива. Третия етаж е разделен на две основни зони – Административна част (офиси ) и Складова част: Последния етаж отстъпва навътре, като не покрива изцяло долния етаж.

Сградата е монолитна стоманобетонова конструкция от фундаментна плоча, колони, противоземетръсни диафрагми (шайби), фасадни греди и гредови плочи. Покривните конструкции са монолитни, стоманобетонни и представляват плоски “топли” покриви. Зидариите са от тухли POROTHERM, а фасадите с полиуретанови термопанели на субконструкция.