Панорама Житница

Обект

Преустройство, реконструкция и модернизация на работническо общежитие в общежитие от апартаментен тип

Местоположение

УПИ X, кв. 2, м. Славия по плана на гр. София, ул. “Житница” №21.

Възложител

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

С настоящото преустройство, реконструкция и модернизация се реализира възстановяване на предишната функция на сградата в контекста на съвременните изисквания, потребности и търсене в сегмента на жилищни и обществено обслужващи площи, конкретно съобразени със социалната, икономическа и комуникационна специфика на зоната, в която попада, като не се променят параметрите на застрояване.

Изпълнено е конструктивно укрепване на сградата, включително добавяне конзолни тераси към част от жилищните единици, като общата площ на добавените елементи е 557,94 кв.м.

В сградата е обособена обслужваща зона с портиер на партерно ниво в жилищната част.Сградата разполага с един вход за жилищната част, разположен на кота +2.10 над котата на прилежащия терен. Достъпът до тази кота се осъществява посредством външна стълба.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:

  • Сутерен: обществено обслужващи единици, които са полу-вкопани и с достъп от ниво терен откъм ул. Житница. В централната и задната част на сградата, която изцяло попада под нивото на терена се изградени складови, технически и обслужващи сградата помещения, както и вертикално комуникационно ядро. От южната страна е изграден нов подземен паркинг с 31 парко места, 23 броя от които са обособени като затворени гаражни клетки.
  • Първи етаж: обществено обслужващи обекти, супермаркет за хранителни и промишлени стоки, заведение за бъзо хранене, входно преддверие с рецепция, вертикално комуникационно ядро, инсталационни шахти и др. На ниво терен е разположен открит паркинг за 16 броя автомобила, както и детска площадка, тераса към заведението за хранене, озеленяване и др. От северната страна на сградата е изграден нова външна площадка ( тераса) за достъп до търговските площи, разположени от двете страни на входа за жилищната част на сградата.
  • От втори до девети етаж: апартаментен тип.
  • Подпокривен и покривен Етаж: основна преработка и изграждане на апартаменти
  • Пристройка: Сутерен с обслужващи и складови помещения към Партерното обществено-обслужващо ниво, както и технически помещения, складове към общежитието, топла връзка с подземния паркинг. Първи Етаж: супермаркет, заведение за бързо хранене с излаз на ниво терен към открития паркинг, детската площадка и тераса заведение. Втори Етаж: Над хипермаркета са разположени 4 броя общежития от апартаментен тип.
  • Подземен паркинг извън обема на съществуващата сграда и пристройка – с рампа, снабдена със сфетофарна уредба за ползване и в двете посоки (вход и изход от подземния гараж). Броят на паркоместата е 26, като 19 от тях са обособени в гаражни клетки.
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m² 8761,64
Подземни площи, m²
14 СУТЕРЕН , КОТА -3,65 1002,75
15  ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ,     КОТА -3,50 899,94
16 ВЪНШНИ ПОКРИТИ ПЛОЩИ СУТЕРЕН 117,38
ОБЩО , m² 10781,71

Галерия