Позитано

Обект

Жилищна сграда с магазини, подземен гараж и подземен трафопост

Местоположение

УПИ XVI, кв. 248, м „Зона Б-2-1-Център“, р-н „Възраждане“, гр. София

Възложител

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД

Сградата е с едно подземно ниво и осем над терена – партер и седем жилищни етажа с 13 апартамента, по два апартамента на етаж, като само на последния подпокривен етаж, апартаментът е един. На партера са разположени входа към жилищната част с помещение за портиер и общо помещение според изискванията, проход към вътрешния двор и магазин за промишлени стоки. В сутерена са разположени 13 паркоместа, технически помещения и 8 броя мазета. Вътрешният двор и покрива на едноетажното тяло са изпълнени тип „зелен покрив”. Пред сградата, към улицата в очертанията на имота са разположени три паркоместа в рамките на имота и подхода към рампата за сутерена.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонна, безгредови плочи с периферни греди и щурцове. Конструктивната височина на жилищните етажи е 2,83м. Покривите са плоски с вътрешно отводняване. Покривните използваеми тераси на последния етаж са покрити с клинкерни плочи повдигнати на конструкция.

Площ на имота 612 м²
Застроена площ 350 м²
Разгъната застроена площ (без сутерена) 2069 м²
Разгъната застроена площ (със сутерена) 2582 м²